Participants

Institutes

Name Acronym Location
Max-Planck-Institute for Psycholinguistics MPI Nijmegen
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren DBNL Leiden
Instituut voor Nederlandse Lexicologie INL Leiden
Katholiek Documentatie Centrum KDC Nijmegen
Koninklijke Bibliotheek KB Den Haag
Veteraneninstituut VI Doorn
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid NIBG Hilversum
Stichting Dedicon Dedicon Grave

KNAW-institutes

Name Acronym Location
Meertens Instituut Meertens Amsterdam
Huygens Instituut Huygens Den Haag
Data Archiving and Networked Services DANS Den Haag
Fryske Akademy FA Leeuwarden
Aletta (Instituut voor Vrouwengeschiedenis) Aletta Amsterdam
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut NIDI Den Haag

Universities

University Group Acronym Location
Utrecht Utrecht Institute of Linguistics OTS
UiL-OTS Utrecht
  Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap LOT  
  University College Utrecht UCU  
  Hoge School Instituut voor Gebaren,
Taal en Dovenstudies
 
HU IGTD  
 Radboud Centre for Language and Speech Technology CLST Nijmegen
  Centre for Language Studies CLS  
  Centrum voor Parlementaire Geschiedenis CPG  
  Amsterdam Intelligent Systems Lab Amsterdam ISLA Amsterdam
  Amsterdam Center for Language and Communication ACLC  
 Vrije Universiteit

Faculteit der Letteren (Taal en Communicatie en Geschiedenis)

VU/FdL Amsterdam
  Faculteit der Exacte Wetenschappen VU/FEW  
  Faculteit der Godgeleerdheid VU/FdG  
 Twente Human Media Interaction Group HMI Enschede
 Tilburg Tilburg Centre for Creative Computing TiCC Tilburg
 Groningen Center for Language and Cognition CLCG Groningen
 Leiden Centre for Linguistics LUCL Leiden
  Universitaire Bibliotheken Leiden UBL  
 Erasmus Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen EUR ESHCC Rotterdam
 Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica EWI Delft