Helpdesk

Helpdesk
Met technische vragen over de CLARIN-infrastructuur kunt u terecht bij de CLARIN-NL Helpdesk. Het doel van deze helpdesk is om de CLARIN-NL gemeenschap in staat te stellen om antwoorden op technische vragen met betrekking tot CLARIN te verkrijgen via één kanaal. Dit niet alleen om de druk op de afzonderlijke experts te doen afnemen, maar meer nog om in staat te zijn om de op deze wijze verkregen informatie te kunnen verspreiden.

Sinds de oprichting van de CLARIN-NL helpdesk is er tijd gestoken in het oprichten van een eerste contactpunt voor mensen die op zoek zijn naar informatie met betrekking tot aspecten van CLARIN. Dit helpdesk portaal is  te bereiken op de CLARIN-NL portal.  Naast talloze gedocumenteerde links naar bronnen van informatie is er een FAQ-sectie beschikbaar op de CLARIN-NL portal waar veelgestelde vragen en hun antwoorden te vinden zijn. 

De helpdesk is ook direct per e-mail bereikbaar: helpdesk@clarin.nl.

Voor niet-technische  vragen blijft het CLARIN-NL programmabureau het meest geschikte aanspreekpunt (clarinnl@uu.nl).