Portefeuillehouders

Elk lopend subproject wordt begeleid door drie portefeuillehouders: één EB-lid en twee NAP-leden. Deze portefeuillehouders monitoren de voortgang en inhoud van het project. Hieronder een beschrijving van de taken van de portefeuillehouders.

De EB-portefeuillehouder heeft als hoofdtaak de opvolging van de voortgang van het project:

  • Heeft regelmatig (1x maand) contact met de projectleider over de voortgang van het project;
  • Is het eerste aanspreekpunt voor de projectcoördinator voor vragen en opmerkingen betreffende het project;
  • Garandeert respons op vragen/verzoeken van de projectcoördinator binnen drie werkdagen;
  • Bezoekt het project in de beginfase en tegen het einde van het project, en bij projecten die meerdere jaren duren typisch 2x per jaar;
  • Geeft advies aan het EB over de goedkeuring van het afsluitende technisch-wetenschappelijke en het financieel eindrapport van het project.

De NAP-portefeuillehouder heeft als hoofdtaak de opvolging van de inhoud van de resultaten van het project:

  • Houdt zich op de hoogte van de inhoudelijke resultaten en tussenresultaten van het project, door deliverable documenten te lezen,  demonstraties te bekijken, documentatie te lezen etc.;
  • Geeft feedback hierover aan de projectcoördinator;
  • Bezoekt het project 1x per halfjaar;
  • Geeft advies aan het EB over de goedkeuring van het afsluitende technisch-wetenschappelijke eindrapport van het project. 

Overzicht van de portefeuillehouders van alle CLARIN-NL subprojecten

Voor de EB-leden geldt: JO=Jan Odijk, HB=Hans Bennis, DB=Daan Broeder, AvH= Arjan van Hessen

Project nr. Acroniem Coördinator Organisatie EB NAP1 NAP2
Call 4
12-022 RemBench Volker Manuth RU Nijmegen HB Toine Pieters Piek Vossen
12-021 ColTime Onno Crasborn RU Nijmegen AvH Gosse Bouma Hennie Brugman
12-020 EXILSEA Onno Crasborn RU Nijmegen JO Marc Kemps-Snijder Joris van Zundert
12-019 DSS Lex Heerma van Voss Huygens Instituut AvH Kees Mandemakers Antal van den Bosch
12-017 SHEBANQ Wido van Peursen VU JO Reinier Salverda Hennie Brugman
12-013 OpenSoNaR Martin Reynaert UvT JO Arjen Versloot Gosse Bouma
12-011 COBWWWEB Suzan van Dijk Huygens Instituut AvH Sjef Barbiers Arjen Versloot
12-010 VALID Jetske Klatter RU Nijmegen AvH Jeannine Beeken Willemijn Heeren
12-008 e-BNM+ Andre Bouwman UvL HB Kees Mandemakers Paul Doorenbosch
12-006 @PhilosTEI Arianna Betti VU DB Nelleke Oostdijk Arjen Versloot
12-005  QuaMeRDES Jasmijn van Gorp UU AvH Willemijn Heeren Antal van den Bosch
12-002 LAISEANG Marian Klamers UvL HB Karina van Oskam-Dalen Reinier Salverda
Call 3
11-031 DiscAn Ted Sanders UU HB Gosse Bouma Marc Kemps-Snijder
11-029 NameScape Karina van Dalen-Oskam Huygens Instituut HB Paul Doorenbosch Sjef Barbiers
11-022 PoliMedia Henri Beunders EUR AvH Nelleke Oostdijk Joris van Zundert
11-020 Cornetto-LMF-RDF Piek Vossen VU JO Gosse Bouma Reinier Salverda
11-018 MultiCon Onno Crasborn RU Nijmegen AvH Hennie Brugman Paul Doorenbosch
11-017 BILAND Toine Pieters UU HB Arjan van Hessen Joris van Zundert
11-014 VK Kees Ribbens NIOD AvH Kees Mandemakers Karina van Oskam-Dalen
11-012 MIGMAP Gerrit Bloothooft UU DB Karina van Oskam-Dalen Kees Mandemakers
11-011 D-LUCEA Hugo Quene UU DB Hennie Brugman Arjan van Hessen
11-009 EMIT-X Els Stronks UU DB Jeannine Beeken Arjen Versloot
11-008 GrNe Ingrid Sluiter UL JO Piek Vossen Jeannine Beeken
11-007 PILNAR Paul Post UvT DB Toine Pieters Piek Vossen
11-006 FESLI Fred Weerman UvA JO Sjef Barbiers Nelleke Oostdijk
11-002 CLAVAS Hennie Brugman Meertens Instituut DB Willemijn Heeren Arjen Versloot
Call 2
10-026 User Survey Jenny Audring UU DB Willem Adelaar Reinier Salverda
10-025 DCS Nelleke Oostdijk RU Nijmegen DB Marc Kemps-Snijder Jeannine Beeken
10-023 IPROSLA Paula Fikkert RU Nijmegen HB Hennie Brugman Toine Pieters
10-022 C-DSD Els Stronks Meertens Instituut JO Willemijn Heeren Karina van Oskam-Dalen
10-016 VU-DNC Wilbert Spooren VU AvH Hennie Brugman Ted Sanders
10-014 ArthurianFiction Bart Besamusca UU HB Paul Doorenbosch Piek Vossen
10-012 INPOLDER Ans van Kemenade RU Nijmegen HB Karina van Oskam-Dalen Reinier Salverda
10-011 WAHSP Toine Pieters UU AvH Kees Mandemakers Arjan van Hessen
10-010 NEHOL Pieter Muysken RU Nijmegen JO Arjen Versloot Sjef Barbiers
10-009 WIP Hinke Piers NIOD AvH Kees Mandemakers Marc Kemps-Snijder
10-008 COAVA Leonie Cornips Meertens Instituut JO Joris van Zundert Nelleke Oostdijk
10-004 Search&Develop Hans Bennis Meertens Instituut AvH Gosse Bouma Nelleke Oostdijk
10-003 IIP Peter Wittenburg MPI JO Joris van Zundert Paul Doorenbosch
10-002 TTNWW Marc Kemps-Snijders MPI DB Toine Pieters Piek Vossen
10-001 CKCC Guido Gerrits Huygens Instituut HB Marc Kemps-Snijder Sjef Barbiers
Call 1
09-018 TDS Curator Alexis Dimitriadis Uil-OTS DB Reinier Salverda Willemijn Heeren
09-017 Adelheid Hans van Halteren CLST HB Sjef Barbiers Gosse Bouma
09-016 WFT-GTB Hindrik Sijens Fryske Akademie JO Piek Vossen Karina van Oskam-Dalen
09-015 INTER-VIEWs Henk van den Heuvel CLST AvH Karina van Oskam-Dalen Willemijn Heeren
09-014 ADEPT John Nerbonne CLCG JO Arjan van Hessen Jeannine Beeken
09-012 AAM-LR Lou Boves CLST AvH Marc Kemps-Snijder Hennie Brugman
09-011 TICCLops Martin Reynaert TiCC HB Gosse Bouma Joris van Zundert
09-008 DUELME-LMF Jan Odijk Uil-OTS HB Marc Kemps-Snijder Piek Vossen
09-007 TQE Helmer Strik CLST AvH Willemijn Heeren Piek Vossen
09-003 SignLinC Onno Crasborn CLST DB Arjan van Hessen Paul Doorenbosch
09-002 MIMORE Sjef Barbiers Meertens Instituut JO Jeannine Beeken Nelleke Oostdijk